We in the house

Medlemmar i Slipvilllan EF: 


Rikard Fåhraeus

Laetitia Deschamps Fåhraeus

Ida Rödén

Galina Davydtchenko

Emma Göransson

Susanne högdahl Holm

Monika Masser

Madeleine Aleman

Björn Olsén

Jannike Brantås

Lars Torvaldsson

Rikard FåhraeusKonstnär 

Ordförande Slipvillan EF


www.rikard.yolasite.com


Uttrycker sig främst i tredimensionella verk i alla material samt teckning, måleri och text. Offentliga utsmyckningsuppdrag till Stockholm, Lund och Gustavsberg.

Rikard Fåhraeus kommenterar med sina geniala konstruktioner samtida dilemman. Hans användning av materialitet bär på mening som förvandlar konceptualitet till klarhet. 


Rikard Fåhraeus har en magisterexamen i konst från Konstfack avd. för fri konst (1999). Han har ställt ut regelbundet i 25 år i Sverige och i Europa samt Kina och USA främst genom konstnärsdrivna initiativ. Bor och arbetar i Stockholm, Sverige.


Grundare och ordförande för kulturhuset Slipvillan.


Laetitia Deschamps Konstnär

Styrelseledamot Slipvillan EF 


www.laetitiadeschamps.yolasite.com

Instagram: laetitia_deschampsf


Laëtitia Deschamps arbetar med målningar, installationer och digitala bilder. I sin praktik utvecklar hon ett universum utifrån antropomorfism, skapa poetiska bilder gjorda av kamper och förvecklingar av kroppen. Primitiva organismer uppstår, vittnar om ett övergående tillstånd av liv, bevittnar tragedin och poesin av en inre värld, konfronterar människans plats.


Laëtitia Deschamps är en fransk konstnär som har en kandidatexamen i konst från Paris 1-Panthéon Sorbonne University (2000). Hon för studerar närvarande för Master in Art vid Paul Valéry-Montpellier 3 University (Frankrike). Hon har ställt ut i Frankrike, Kina, Holland och Sverige. Hon bor och arbetar i Stockholm (sedan 2019). Aktiv medlem i Slipvillan där hon utvecklar och koordinerar utställningar, utbytes projekt och AIR-programmet.

Ida Rödén


Konstnär

Sekreterare Slipvillan EF 


www.idaroden.com
Instagram: idaroden


Ida Rödéns arbete utgår från den envisa nyfikenheten; viljan att förstå utan att påstå sig veta. I takt med att resan fortskrider, framträder olika följeslagare. De samtal som uppstår gestaltar sig i målade och skulpterade världar som följer en egen logik och ordning. Vid Kultsjön träffade hon sin första följeslagare, en figur från slutet av 1700-talet, som senare fick namnet Jonas Falck. Genom åren har deras dialog resulterat i en serie teckningar av muterade och utdöda vattendjur samt fossil i keramik.

Ida Rödén har en fil kand i konst från Umeå Konsthögskola (2009), en magisterexamen i konst från California College of the Arts i San Francisco (2011), samt en magisterexamen i konsthistoria från Stockholms universitet ( 2008). Hon har ställt ut i hela Sverige och utomlands i Norge, Danmark, Tyskland, Brasilien och USA. Hon bor och arbetar i Stockholm.

Galina DavydtchenkoKonstnär

Kassör Slipvillan EF
Galina Davydtchenkos verk förkroppsligar begreppet hem, de fysiska och mentala dimensionerna av tillhörighet samtidigt som man inte har en plats att tillhöra. Hennes arbete är förankrat i kontinuerlig observation och fotografering av urbana landskap som fortsätter i arbetet i hennes ateljé. I hennes oljemålningar, skildrar Galina sönderfallande, förfallna byggnader och arkitektoniska landskap. Det finns en speciell nostalgisk och poetisk glädje i att observera hur tiden tär på dessa en gång vackra, moderna och stabila former. Det är en påminnelse om att även arkitektur är djupt kopplad till livets cirkel, att allt är föremål för åldrande och förfall.


Galina tog examen med en MA från Saint Petersburg Academy of Arts 1992. 2011-2015 studerade hon Konstfack i Stockholm. . Hon bor och arbetar i Stockholm och har ställt ut i hela Sverige och
utomlands

Emma Göransson AlmrothKonstnär

Styrelseledamot Slipvillan EF
Samisk textilkonstnär MFA, Phd i arkeologi och curator baserad i Sverige.


Jag undersöker mänskliga relationer till naturliga, kulturella och andliga landskap över tid. Min konst har en stark känsla för materialitet, med hänvisningar till textilslöjd, arkeologi och arkitektur. Min koppling till naturen, landskap och tid har sina rötter i kulturerna och världens syn på den svenska urbefolkningen – samerna. Alla människor delar denna djupt rotade koppling, men för oss samer är den nyare, jämfört med den skandinaviske bonden i kulturernas 3-5000 år. Detta gör skillnad.


Sedan mars 2023 konstnärlig ledare för Aerpie – Centrum för samtida samisk konst på Slipvillan, pilot projekt i samarbete med Stockholms sameförening.

Susanne Högdahl HolmKonstnär

Medlem Slipvillan EF


Hemsida >>>


Susanne Högdahl Holm arbetar med olika tekniker och material beroende på sammanhanget där ett verk visas. Vad som intresserar henne är hur sammanhanget förändrar tolkningen. Material som finns över och presenteras i oväntade former, förändrar uppfattningen och vänder på givna föreställningar. Det gör världen till en mindre statisk plats och mer öppen för olika förhållningssätt. 


Susanne Högdahl Holm tog sin magisterexamen i konst på Konstfack i Stockholm 1997.
Hon har ställt ut  i Sverige och utomlands i Finland, Tyskland, Island och Albanien.


Bor och arbetar i Stockholm.

Monika MasserKonstnär

Medlem Slipvillan EF


www.monikamasser.se

Instagram: monikamasser


Monika Masser arbetar med skulptur och teckning i olika material och tekniker. Masser ser sina skulpturer som ett slags tredimensionella teckningar som behöver förhålla sig till rymd, kropp och blick. Det finns ett intresse för att arbeta med det komplicerade såsom labyrintiska och organiska former. Det går ofta att upptäcka skiften i skala i hennes skulpturala verk om betraktaren tillåter sig att se in på ett annat sätt, där det lilla kunde vara monumentalt stort.


Monika Masser har en magisterexamen från Kungliga Högskolan i Konst i Stockholm (1997). En permanent skulptur av henne kan ses på Kungsholms Torg i Stockholm (2008).

Hon har ställt ut i Sverige och utomlands; i Tyskland, Danmark, Litauen, Lettland, Storbritannien och USA. Hon bor och arbetar i Stockholm.

Madeleine AlemanKonstnär

Medlem Slipvillan EF


www.aleman.se
Instagram: madeleinealeman


Aleman använder olika material och tekniker i sin konst, men drivkraften förblir densamma: starkt påverkad av psykologi och andlighet. Att arbeta som konstnär är ett sätt för Aleman att förstå sig själv, världen och det som är bortom det världsliga. Sedan 2012 uttrycker hon sig främst genom performance, teckning och tryck. Hypnagoga tillstånd och drömmar är viktig inspiration för Aleman samt meditationstekniker och spådomsverktyg. Psykoanalytikern C.G. Jungs metod Active Imagination och det kinesiska oraklet I Ching används i hennes praktik.


Madeleine Aleman har studerat vid Konstfack i Stockholm och är certifierad bildterapeut.

Hon har ställt ut i hela Sverige och utomlands i Norge, Spanien, Nederländerna, Storbritannien, Kina och Kanada. Bor och arbetar i Malmö.

Björn OlsénKonstnär

Medlem Slipvillan EF


www.bjornolsen.se


Arbetar med måleri, skulptur, foto, installation och offentlig gestaltning. Exempel på det senare är Kärrtorps tunnelbanestation för Stockholms kollektivtrafik, Stadsarkivet i Stockholm, Karolinska Sjukhuset Stockholm och Akademiska sjukhuset i Uppsala.


Har haft ett stort antal utställningar varav den senaste, ”Näst Intill”, i november 2023 på Konstnärshuset i Stockholm.Bor och arbetar i Stockholm. Utbildad vid Konstfack i Stockholm.

Jannike BrantåsKonstnär

Medlem Slipvillan EF


Hemsida>>>


Jag använder olika tekniker och material i min konstnärliga praktik. Idén avgör vilken väg skapandet tar; installation, objekt, teckning, målning och performance med pastell, tusch, lera
sand eller redan tillverkade saker.Bor och arbetar i Stockholm. Utbildad vid Konstfack i Stockholm.

Lars TorvaldssonKonstnär / Silversmed

Medlem Slipvillan EF


Hemsida>>>


Med hjälp av tex. matredskap skapar Lars olika perspektiv på vardagliga föremål.

Hans berättelse handlar om en existens, kanske ett vandrande, efter att något har hänt. Enkla
föremål som är lätta, mycket starka och användbara. Gjorda av, silver, titan, trä, damaskstål, dekorerade med ädla metaller och diamanter.


Lars Torvaldsson är utbildad vid Konstfack i Stockholm.Jobbar som silver/guldsmed och konstnär inom Stockholm.