Naturworkshop Tala med träd

Tala med träd

Platsspecifik naturworkshop


Lördag 20 maj 2023 kl 10-14
Aerpie/Slipvillan


Träd har haft en enorm betydelse för människor genom historien. De har gett oss värme,

byggmaterial och skydd. Idag när en ökande del av den mänskliga befolkningen bor i städer glöms detta bort. Workshopen Tala med träd syftar till att aktivera den djupare kopplingen vi har med träd som levande varelser.


Vi träffas på Långholmen, en liten skogbeväxt ö i sydvästra delen av innerstaden. Här besöker vi några träd och försöker kommunicera med dem i meditation och närkontakt.

Vi använder kreativt skrivande för att nå djupare in i mötet, och försöker lyssna på trädens röster. Vi skriver våra upplevelser med träden.


Därefter går vi in i Slipvillan och tecknar, fortfarande under tystnad. Vi läser sedan upp texterna och visar bilderna för varandra.


Kostnad: 500 kr per person inklusive kaffe/te.
Ledare: Emma Göransson, konstnär.


Anmälan till:  emmagoran@gmail.com

Max 12 deltagare.


Tala med träd ingår i verksamheten vid Aerpie – Centrum för samisk samtidskonst, en del av Slipvillan.

Tala med träd. Foto Emma Göransson