Hem


Kulturhuset på Långholmen


Hitta hit >>>


____________________________________

Aktuellt


Utställning

4-19 Mars

Öppet Fre-sön kl 12-17


Vernissage lördag 4e Mars kl 14-18

kl 15.00 Uppläsning: Poesi av Lan Xu


Välkommen

ZHANG GIONG FEI - 张琼飞


ROARING SILENCE

“When I start to paint, it is silent.
I observe these objects, those which are totally ignored: an empty plastic bag, an armchair covered with a red fabric, a tree on the side of the road. Nobody pays attention to them. When I paint them, there is restlessness and movement. Objects take on their own meaning with their own form. I am always fascinated by the discovery of these neglected objects, by their trivial meanings.”


Zhang Qiong Fei graduated from the Yunnan Art University in 1996. She joined the Loft Artist Community established on Kunming’s Xiba Road in 2000. She moved to France in 2006. She worked in the residence of Nordiska Akvarellmuseet in 2007. She had exhibitions all over China but also in different European countries : France, Belgium, Germany, Norway and Sweden. Zhang Qiong Fei incorporates human beings, animals, habitat, clothes and sometimes nature into her iconography. Her pictorial universe presents her own vision of the world, a universe in which everyday objects, abandoned objects have a large place. Her visions express through direct gestures, the sensitive and the fragmented, the concerns, doubts and reflections of the multiple facets of the human condition. This exhibition entitled Roaring silence brings together works on the theme of everyday objects but also presents other more recent works on nature with poetic and uncertain atmospheres, delivering to the viewer a vision oscillating between shadow and light.


Kurator: Laetitia Deschamps Fåhraeus

Kl 15.00


Poesiuppläsning av Lan Xu


Vem är jag? Vilka erfarenheter kan definiera en? Vilka minnen väljer man att minnas? Vad spelar tid, plats och slump för roller i våra historier?

Lan Xu närmar sig i en nyutkommen diktchapbok, Jag är (Ellips), de här frågorna från ett personligt perspektiv som samtidigt speglar en generations erfarenheter. Född och uppväxt i Sichuan, Kina, bor hon i Sverige sedan 30 år tillbaka och är verksam som poet, kulturskribent, översättare och konstnärlig ledare för kulturföreningen Erya.


Who am I? What experiences can define you? What memories does one choose to remember? What roles do time, place and chance play in our stories?

Lan Xu approaches these questions from a personal perspective that simultaneously reflects the experiences of a generation in a newly published book of poems, Jag är (Ellips). Born and raised in Sichuan, China, she has lived in Sweden for 30 years and works as a poet, cultural writer, translator and artistic director of the cultural association Erya.

________________________________


Slipvillan är ett kulturhus på 125 kvm som ligger på Långholmens östra udde.På nedervåningen finns två rum på totalt 32 kvm som används främst till kulturevents och utställningar.

Slipvillan arrangerar utställningar, bjuder in externa aktörer och hyr också ut galleriutrymmet.


Galleriet och trädgården hyrs också ut till konferenser, kurser och events.


På ovanvåningen har vi våra permanenta arbetsplatser i två ateljéer.

Där finns också en mindre projektateljé (10kvm) som kan hyras på 1-9 månader.

Slipvillan erbjuder Artist in Residence med eller utan påföljande utställningsperiod. 

I trädgården anordna vi utställningar och workshops främst under sommarhalvåret.


Verksamheten drivs av 12 yrkesverksamma konstnärer.