Home


Kulturhuset på Långholmen

-

Art Center

Long Island Stockholm


Find us >>>


____________________________________

Upcoming Exhibition:

__


Powers and Limits


Monika Masser21 October - 12 November

Slipvillans två utställningsytor bildar en intim atmosfär. Dessa rumsliga sammanhang utforskas med improviserade organiska skulpturer av Monika Masser. Hon visar även en serie bilder, där kraftfullheten i det röda och glansen i den gyllene färgen skapar både attraktion och bortstötande. Den pompösa färgskalan har arbetats med i ett litet format: fragmentariska bilder och sekvenser har skapats med skilda perspektiv. Där möts mikrokosmos och makrokosmos och den inre med den yttre världen.Konstnärens egna ord inför utställningen:


”Jag ser skulptur som en slags tredimensionella teckningar som behöver förhålla sig till rummet, kroppen och blicken. Ofta finns möjlighet att upptäcka förskjutningar av skalan i mina skulpturala verk, där det lilla skulle kunna vara monumentalt stort om man tillåter sig att se på ett annat vis. Ibland kan titeln på ett verk ge upphov till att betraktaren byter blick.


Att pröva olika material och tillvägagångssätt är en spännande utmaning. Materialiteten i sig är viktig för uttrycket och motståndet i materialet samt tillkomstprocessen ger avtryck i det färdiga resultatet.


Just nu befinner jag mig i ett kreativt flöde som ger en förhöjd livskänsla. Det är lockande att arbeta platsspecifikt, nu när jag ska ställa ut på Slipvillan. Mina gestaltningar handlar om den imaginära bilden av kroppen, kosmos och om det nuvarande tillståndet i världen. Förhållandet mellan kropp och psyke och dess möte med rummet.”


www.monikamasser.se

_______________________________________

________________________________Slipvillan is a cultural center of 125 square meters located on Långholmen's eastern headland.Downstairs there are two rooms of a total of 32 square meters which are used mainly for cultural events and exhibitions.

Slipvilla arranges exhibitions, invites external actors and also rents out the gallery space.The gallery and garden are also rented out for conferences, courses and events.Upstairs we have our permanent workplaces in three studios.


Slipvillan offers Artist in Residence with or without a subsequent exhibition period.

In the garden, we organize exhibitions and workshops mainly during the summer months.The organisation is run by 13 professional artists.


_______________Slipvillan är ett kulturhus på 125 kvm som ligger på Långholmens östra udde.


På nedervåningen finns två rum på totalt 32 kvm som används främst till kulturevents och utställningar.

Slipvillan arrangerar utställningar, bjuder in externa aktörer och hyr också ut galleriutrymmet.Galleriet och trädgården hyrs också ut till konferenser, kurser och events.På ovanvåningen har vi våra permanenta arbetsplatser i tre ateljéer.


Slipvillan erbjuder Artist in Residence med eller utan påföljande utställningsperiod. 

I trädgården anordna vi utställningar och workshops främst under sommarhalvåret.Verksamheten drivs av 13 yrkesverksamma konstnärer.


Vill du stödja Slipvillan?

Klicka på bilden


Do You wish to Support Slipvillan?

Click at the picture.