Home
Header add "Cache-Control" "no-cache"


Kulturhuset på Långholmen

-

Long Island Art Center Stockholm


Find us >>>


Open Call

Apply here>>> to exhibit at the summer exhibition:

Garden of... Dreams

____________________________________

Upcoming exhibition


Faces of the past - Objects of the present

9-31 Mars 2024


Faces of the Past – Objects of the Present 


En utställning producerad av Aerpie i samarbete med Gaaltije samiskt museum, Östersund.

Sydsamiska porträttfotografier från 1800- och 1900-tal, kolorerade av fotokonstnär Per Ivar Somby, Tromsö, ställs i relation till ett antal utvalda objekt med referenser till samers livsvillkor idag när det gäller till natur, kultur och andlighet.

 

Vernissage lördag 9 mars kl 14-19


Föreläsning söndag 10 mars kl 15: ”Subjekt–objekt i sydsamiska porträttfotografier”, av dr Eva Silvén, tidigare intendent vid Nordiska museet och författare till boken Friktion. Ernst Manker, Nordiska museet och det samiska kulturarvet.

 

 ____


An exhibition produced by Aerpie in collaboration with Gaaltije Sami museum, Östersund.

South Sami portrait photographs from the 19th and 20th centuries, colored by photo artist Per Ivar Somby, Tromsö, are placed in relation to a number of selected objects with references to Sami living conditions today in terms of nature, culture and spirituality.

 

Opening Saturday March 9th 2-7 PM


Lecture Sunday March 10th at 3 PM. “Subjects–objects in South Sami photographic portraits”, by Eva Silvén, Ph D, former curator at Nordiska Museet, Stockholm, and author of the book Friction. Ernst Manker, Nordiska Museet and the Sami cultural heritage.

_______________________________________

________________________________Slipvillan is a cultural center of 125 square meters located on Långholmen's eastern headland.Downstairs there are two rooms of a total of 32 square meters which are used mainly for cultural events and exhibitions.

Slipvilla arranges exhibitions, invites external actors and also rents out the gallery space.The gallery and garden are also rented out for conferences, courses and events.Upstairs we have our permanent workplaces in three studios.


Slipvillan offers Artist in Residence with or without a subsequent exhibition period.

In the garden, we organize exhibitions and workshops mainly during the summer months.The organisation is run by 11 professional artists.


_______________Slipvillan är ett kulturhus på 125 kvm som ligger på Långholmens östra udde.


På nedervåningen finns två rum på totalt 32 kvm som används främst till kulturevents och utställningar.

Slipvillan arrangerar utställningar, bjuder in externa aktörer och hyr också ut galleriutrymmet.Galleriet och trädgården hyrs också ut till konferenser, kurser och events.På ovanvåningen har vi våra permanenta arbetsplatser i tre ateljéer.


Slipvillan erbjuder Artist in Residence med eller utan påföljande utställningsperiod. 

I trädgården anordna vi utställningar och workshops främst under sommarhalvåret.Verksamheten drivs av 11 yrkesverksamma konstnärer.


Vill du stödja Slipvillan?

Klicka på bilden


Do You wish to Support Slipvillan?

Click at the picture.