Aerpie

AERPIE

Aerpie– Center for Contemporary Sami Art


In 2023, we initiate a node for Sami contemporary art in the center of Stockholm. Aerpie means heritage in South Sami. The name links to Sami cultural traditions, which always have strong roots back in the family lines and to Mother Earth, even when focusing on the present, the future and the renewal of artistic expression. 


The center focus on displaying contemporary art and promoting identity strengthening activities, functioning as a culture bearer for urban Sami people. Aerpie will be a meeting place in contemporary society, dedicated to art, environmental issues and indigenous Human Rights.


Aerpie is located at Slipvillan Art Center at Långholmen, the small and idyllic island in the Centre of Stockholm.


Artistic Director:Emma Göransson

Contact:emmagoran@gmail.com
2023 initierar vi Aerpie – centrum för samisk samtidskonst i centrala Stockholm. Aerpie betyder arv på sydsamiska. Namnet knyter an till samiska kulturtraditioner, som alltid har starka rötter tillbaka i släktleden och till Moder Jord, även när de fokuserar på nutid, framtid och förnyelse av konstnärliga uttryck.


Centret fokuserar på att visa samtida konst och främja identitetsstärkande aktiviteter, samt fungera som kulturbärare för urbana samer. Aerpie är en mötesplats för konst, miljöfrågor och ursprungsbefolkningars mänskliga rättigheter i samtiden.


Aerpie är en del av Slipvillan konstcentrum på Långholmen, en liten och idyllisk ö i centrala Stockholm.


Konstnärlig ledare:Emma Göransson

Kontakt: emmagoran@gmail.comMaderahkka


Moder Jord, symbol från samisk ceremonitrumma

Mother Earth, symbol from Sami ceremonial drum

_________________Link to the site specific nature workshop at Slipvillan, Saturday 20th of May 2023

Länk till platsspecifik naturworkshop i Slipvillan , Lördag 20e Maj 2023


Tala med träd

>>>