Aerpie

AERPIE

Aerpie– Center for Contemporary Sami Art


In 2023, we initiate a node for Sami contemporary art in the center of Stockholm. Aerpie means heritage in South Sami. The name links to Sami cultural traditions, which always have strong roots back in the family lines and to Mother Earth, even when focusing on the present, the future and the renewal of artistic expression. 


The center focus on displaying contemporary art and promoting identity strengthening activities, functioning as a culture bearer for urban Sami people. Aerpie will be a meeting place in contemporary society, dedicated to art, environmental issues and indigenous Human Rights.


Aerpie is located at Slipvillan Art Center at Långholmen, the small and idyllic island in the Center of Stockholm.


2023-24 Slipvillan is granted funding for Aerpie in collaboration with Stockholm Sami Association by Stockholm City Cultural Administration.


Program spring 2024


South Sami portraits March 9-31

Photographic portraits from the early 1900s, colored by Per Ivar Somby, Tromsö, Norway.
An exhibition produced by Gaaltje, South Sami Cultural Center, Östersund, Sweden.


Opening Saturday March 9th, 12-18 PM


Colors of Colonialism April 20 - May 12
Lena Stenberg. An exhibition about resistance and hope in the traces of Colonialism.
3-dimensional work, installations, photography


Opening Saturday April 20th, 12-18 PM


Welcome!


Artistic Director:Emma Göransson

Contact:emmagoran@gmail.com
2023 initierar vi Aerpie – centrum för samisk samtidskonst i centrala Stockholm. Aerpie betyder arv på sydsamiska. Namnet knyter an till samiska kulturtraditioner, som alltid har starka rötter tillbaka i släktleden och till Moder Jord, även när de fokuserar på nutid, framtid och förnyelse av konstnärliga uttryck.


Centret fokuserar på att visa samtida konst och främja identitetsstärkande aktiviteter, samt fungera som kulturbärare för urbana samer. Aerpie är en mötesplats för konst, miljöfrågor och ursprungsbefolkningars mänskliga rättigheter i samtiden.


Aerpie är en del av Slipvillan konstcentrum på Långholmen, en liten och idyllisk ö i centrala Stockholm.


2023-24 Slipvillan beviljas medel till Aerpie i samarbete med Stockholms sameförening av Stockholms stads kulturförvaltning.Program våren2024


Sydsamiska porträtt 9-31 Mars


Fotografiska porträtt från tidigt 1900-tal, färglagda av Per Ivar Somby, Tromsö, Norge. En utställning producerad av Gaaltje Sydsamiskt kulturcentrum i Östersund.


Vernissage lördag 9 mars kl 12-18.


Colours of Colonialism 20 April- 12 Maj


Lena Stenberg. En utställning om motstånd och hopp i kolonialismens spår. Tredimensionella verk, installationer, fotografi.


Vernissage lördag 20 april kl 12-18.


Varmt välkomna!Konstnärlig ledare:Emma Göransson

Kontakt: emmagoran@gmail.com