Blumengarthen

BLUMENGARTHEN

SEPARATUTSTÄLLNING

SUSANNE HÖGDAHL HOLM

Med utgångspunkt från romantikensestetik behandlar projektet Blumengarthen frågor om socialklimatmässig hållbarhet. De senaste årens pandemi har accentueratskillnaderna i levnadsvillkor och blottat hur social utsatthet hängerihop med ekonomiska strukturer. Den privata täppan förknippas meddet goda livet, medan den kommunala parkarbetaren som kategori hamnarlångt ner på listan över yrken med hög status. Allmänningen ochmanuellt arbete som måste utföras på plats nedvärderas, medan desom har möjligheten att arbeta hemifrån och styra sin egen tid gestolkningsföreträde i offentligheten. Orimligheten i denna ordning irelation till klimatkrisen som kommer att kräva att fler delar påallmänna resurser försöker detta projekt belysa.

Link to homepage >>>